آرشیو مطالب روانشناسي

هیپنوتیزم و تاخیر در پیری

ما همیشه به جستجوی راهی برای فرار از بیماری های مزمن، خستگی های فراگیر و تغییرات مخربی که از خصوصیات سن بالا محسوب می شوند، هستیم. همینطور به دنبال راهی هستیم که بتواند زندگی بهتری به ما ببخشد، سال های سالم، پرتحرک و فعال ما را گسترش دهد و از زمان ضعف و عدم سلامتی مان بکاهد. علم قدم های بزرگی در مسیر درک مفهوم بالا رفتن سن، چگونگی عملکرد آن و از همه مهم تر، آنچه که می توانیم در برابر آن انجام دهیم، برداشته است. علم قادر شده بیماری های ناشی از بالا رفتن سن را کاهش دهد و سال های سلامت و تحرک خود را افزایش دهد. به عبارت ساده تر، ما اکنون می توانیم به صورت طبیعی جوان تر به نظر برسیم و عمر طولانی تری داشته باشیم.

ادامه مطلب