مطالب روانشناسی - آرشیو

اختلال شخصیت پارانویید

اختلال شخصیت پارانویید

شخصیت پارانویید را افرادی تشکیل میدهد که سو ظن به همه دارند و فکر میکنند همه قصد سواستفاده دارند و به هیچکس اعتماد ندارند و رفتارهای دیگران را سو تعبیر میکنند.

ادامه مطلب