مطالب مرتبط با کلید واژه " synesthesia "


حس آمیزی (synesthesia)

من می‌دونم که عدد ۴ آبیه ولی دوستم پافشاری می‌کنه که قرمزه!! همچنین اون فک می‌کنه عدد ۴ شخصیت مادرانه‌ای داره ولی ۴ من هیچ شخصیت خاصی نداره، هیچکدوم از اعداد من هویت ندارن! اما همه‌ی عددها ‌و حروف من رنگ خاص خودشون رو دارن، دقیقا مثل روزها و ماه‌ها!

ادامه مطلب