مطالب مرتبط با کلید واژه " مصاحبه "


مصاحبه با سایت مثبت اندیشان

مصاحبه آقای  بهرامی زاده با خانم معیر در رابطه با هنردرمانی گفت و گویی خواندنی با خانم " لیلا معیر" هنر درمانی یعنی چه ؟ هنر درمانی یعنی درمان ناراحتی ها و مشکلات روحی  از طریق به کارگیری ابزار هنری مختلف که توسط آن ...